Memoriu de Activitate

SC MEDA RESEARCH SRL s-a infiintat in anul 2005 si are ca domeniu de aplicatie activitatile de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, arhitectura, cercetare-dezvoltare in stiintele fizice si naturale, elaborarea de studii prospective si tehnologice, proiectare, investitii, expertiza, asistenta de specialitate privind gestionarea, procesarea, depozitarea deseurilor, captarea, tratarea si distributia apei, constructii edilitare si hidrotehnice, protectia mediului, editare, publicitate.

Activitatea principala (conform clasificarii CAEN):

 • Cod CAEN: 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Activitati secundare (conform clasificarii CAEN):

 • Cod CAEN: 7219 – Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
 • Cod CAEN: 7211 – Cercetare – dezvoltare in biotehnologie
 • Cod CAEN: 7220 – Cercetare – dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
 • Cod CAEN: 7111 – Activitati de arhitectura
 • Cod CAEN: 7120 – Activitati de testari si analize tehnice
 • Cod CAEN: 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management
 • Cod CAEN: 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei
 • Cod CAEN: 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate
 • Cod CAEN: 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase
 • Cod CAEN: 3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
 • Cod CAEN: 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • Cod CAEN: 4291 – Constructii hidrotehnice
 • Cod CAEN: 4311 – Lucrari de demolare a constructiilor
 • Cod CAEN: 4399 – Alte lucrari speciale de constructii
 • Cod CAEN: 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice
 • Cod CAEN: 6399 – Alte activitati de servicii informationale
 • Cod CAEN: 5819 – Alte activitati de editare
 • Cod CAEN: 7311 – Activitati ale agentiilor de publicitate
 • Cod CAEN: 8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor, congreselor
 • Cod CAEN: 5920 – Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

Conform clasificarii UNESCO:

 • Cod UNESCO: 3308 - Ingineria si tehnologia mediului ambiant
 • Cod UNESCO: 2599 - Alte specialitati legate de pamant, spatiu sau mediu

Firma este atestată conform Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr.1671/2007 pentru elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor si are competenta tehnica si profesionala de a efectua lucrari in urmatoarele domenii:

 • (c) intocmirea studiilor de gospodarire a apelor
 • (d) elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor

De asemenea firma este atestata, in conformitate cu Metodologia, criteriile de atestare si Comisia de atestare a persoanelor fizice si juridice care realizeaza proiectarea de drumuri forestiere, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.576/2009, ca:

 • Persoana juridica in domeniul proiectarii de drumuri forestiere

S.C. MEDA RESEARCH S.R.L., in conformitate cu Ordinul ministrului mediului nr.1026/2009 privind conditiile de elaborare a rapoartelor de mediu, rapoartelor privind impactul asupra mediului, bilanturilor de mediu, rapoartelor de amplasament, rapoartelor de securitate si studiilor de evaluare adecvata, este inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, pentru:

 • RM – rapoarte de mediu
 • RIM – rapoarte privind impactul asupra mediului
 • BM – bilanturi de mediu
 • RA – rapoarte de amplasament
 • EA – studii de evaluare adecvata

SC MEDA RESEARCH SRL, in conformitate cu HG nr.551/2007, este inscrisa in Decizia nr.9719/18.08.2008 emisa de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, la pozitia nr.73, ca si:

 • Unitate de cercetare-dezvoltare, atestata

S.C. MEDA RESEARCH S.R.L. poate asigura pentru agentii economici si autoritatile publice, studii, lucrari de inginerie şi servicii de consultanţă tehnică care constituie suportul necesar realizarii unor proiecte competitive, in mediul concurential specific unei economii de piata si care contribuie la dezvoltarea durabila a societatii romanesti.